14 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Dùng Câu Cảm Thán Trong Tiếng Pháp

CÂU CẢM THÁN TRONG TIẾNG PHÁP – LA PHRASE EXCLAMTIVE Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
11 Tháng Mười Hai, 2020

Đặt Câu Hỏi Qui Que Quoi Như Thế Nào Trong Tiếng Pháp

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI VỚI QUI, QUE, QUOI TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
10 Tháng Mười Hai, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Conditionel Trong Tiếng Pháp

CÁCH DÙNG CỦA CONDITIONEL TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
9 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Dùng Động Từ Avoir Trong Tiếng Pháp

10 Cụm Từ Thú Vị Với Động Từ Avoir Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]