7 Tháng Chín, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Đại Từ Autre Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG ĐẠI TỪ AUTRE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
5 Tháng Chín, 2020

Học Về Cấu Trúc Đi Cùng Être Và Avoir Trong Tiếng Pháp

TỔNG HỢP MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG ĐI CÙNG ĐỘNG TỪ ÊTRE VÀ AVOIR TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là […]
3 Tháng Chín, 2020

Sử Dụng Giới Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Pháp

CÁC GIỚI TỪ CHỈ VỊ TRÍ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
1 Tháng Chín, 2020

Cách Dùng Động Từ Faire Trong Tiếng Pháp

MỘT SỐ CẤU TRÚC THÔNG DỤNG CỦA ĐỘNG TỪ FAIRE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]