9 Tháng Mười Một, 2020

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Pháp Về Giáng Sinh Ngày 25/12

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CHỦ ĐỀ VỀ GIÁNG SINH NOEL Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
6 Tháng Mười Một, 2020

Các Danh Từ Số Ít Tận Cùng Là S Trong Tiếng Pháp

TỔNG HỢP MỘT SỐ DANH TỪ TIẾNG PHÁP SỐ ÍT TẬN CÙNG LÀ S Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
5 Tháng Mười Một, 2020

Hướng Dẫn Dùng Avant Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG AVANT TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]
4 Tháng Mười Một, 2020

Học Về Avoir Beau Trong Tiếng Pháp

CẤU TRÚC AVOIR BEAU + INFINITIF TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]