6 Tháng Mười, 2020

59 Điểm Ngữ Pháp Để Giao Tiếp Tốt Tiếng Pháp

59 CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP TỪ A1 ĐẾN B1 MÀ BẠN CẦN NẮM Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
5 Tháng Mười, 2020

Học Tiếng Pháp Về Tính Từ Sở Hữu

LES ADJECTIFS POSSESSIFS – CÁCH SỬ DỤNG TÍNH TỪ SỞ HỮU TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
2 Tháng Mười, 2020

Hướng Dẫn Hỏi Về Thời Tiết Trong Tiếng Pháp

CÁCH HỎI VÀ NÓI VỀ THỜI TIẾT BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
1 Tháng Mười, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Nhà Hàng

AU RESTAURANT – TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP THƯỜNG GẶP KHI VÀO NHÀ HÀNG Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]