19 Tháng Tám, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Gia Vị

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CÁC LOẠI GIA VỊ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
21 Tháng Tám, 2020

10 Câu Chúc Tết Bằng Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN NHỮNG CÂU CHÚC NĂM MỚI 2021 BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
23 Tháng Tám, 2020

Giới Từ Tiếng Pháp Trước Thành Phố Quốc Gia Được Dùng Như Thế Nào

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ TRƯỚC THÀNH PHỐ, QUỐC GIA TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
25 Tháng Tám, 2020

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Chủ Đề Sức Khỏe

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CHỦ ĐỀ SỨC KHỎE, BỆNH VIỆN Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]