17 Tháng Chín, 2020

Tổng Hợp Những Câu Giao Tiếp Cơ Bản Tiếng Pháp

TỔNG HỢP CÁC CÂU TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. […]
18 Tháng Chín, 2020

Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Nghề Nghiệp

TỔNG HỢP TỪ VỰNG VỀ NGHỀ NGHIỆP TRONG TIẾNG PHÁP – LES METIÉRS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
21 Tháng Chín, 2020

Hướng Dẫn Hỏi Thăm Đường Trong Tiếng Pháp

HỎI THĂM ĐƯỜNG TRONG TIẾNG PHÁP – DEMANDER LE CHEMIN Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
23 Tháng Chín, 2020

Từ Vựng Nói Về Phương Hướng La Bàn Trong Tiếng Pháp

CÁCH NÓI PHƯƠNG HƯỚNG LA BÀN TRONG TIẾNG PHÁP – ORIENTATION Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]