6 Tháng Một, 2021

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân

Từ Vựng Về Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân Trong Tiếng Pháp Les Pièces d’identité – Các Loại Giấy Tờ Tùy Thân Nếu bạn chưa biết học […]
7 Tháng Một, 2021

Cách Dùng Giới Từ Parmi Và Entre Trong Tiếng Pháp

Phân Biệt Giới Từ Parmi Và Entre Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
8 Tháng Một, 2021

Sử Dụng Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp

Các Đại Từ Bất Định Chỉ Số Ít Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
11 Tháng Một, 2021

Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Très Và Trop Trong Tiếng Pháp

Sự Khác Biệt Giữa Très Và Trop Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]