10 Câu Nhầm Lẫn Khi Bạn Nói Tiếng Pháp
13 Tháng Tám, 2020
Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Gia Vị
19 Tháng Tám, 2020

Phân Biệt Ngoại Và Nội Động Từ Trong Tiếng Pháp

NGOẠI ĐỘNG TỪ VÀ NỘI ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG PHÁP

Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng pháp uy tín chất lượng nhất hiện nay. Với các khóa học nổi tiếng như:

Học tiếng pháp online

Học tiếng pháp cơ bản

Học tiếng pháp giao tiếp

 

Trong Tiếng Anh, hay Tiếng Pháp động từ luôn được phân biệt nội động từ và ngoại động từ. Vậy ngoại động từ và nội động từ trong Tiếng Pháp khác nhau như thế nào, cùng Học Tiếng Pháp Cap France tìm hiểu cách phân biệt ngoại động từ và nội động từ trong tiếng pháp ở bài học hôm nay.

 

A. Verbe transitif (v.t): Ngoại động từ

Un verbe est transitif lorsqu’il introduit un complément d’objet direct ou indirect.

Ngoại động từ là loại động từ có đi kèm theo bổ ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngoại động từ chia thành 2 loại:

1/ Verbe transitif direct : Le verbe est transitif direct lorsqu’il introduit un C.O.D (complément d’objet direct)

Ngoại động từ trực tiếp dùng với bổ ngữ trực tiếp (C.O.D), nghĩa là không cần giới từ.

Ex : Il regarde la télévision.
Je lis un roman.

2/ Verbe transitif indirect : Le verbe est transitif indirect quand il introduit un C.O.I (complément d’objet indirect). Le C.O.I est alors introduit par une préposition (à, de, sur…).

Ngoại động từ gián tiếp dùng với bổ ngữ gián tiếp (C.O.I), tức là theo cấu trúc : Động từ + giới từ (à, de, chez…) + Bổ ngữ

Ex : Je pense à ma mère.
Je parle de mon ami.
Il va chez lui.

 

B. Verbe intransitif (v.i): Nội động từ

Un verbe est intransitif quand il n’admet pas de complément d’objet, direct ou indirect. Le sens du verbe intransitif ne concerne que le sujet.

Nội động từ không tác động tới một đối tượng, nghĩa là không có bổ ngữ gián tiếp hoặc trực tiếp. Nghĩa của động từ liên quan trực tiếp đến chủ ngữ.

Ex : Je dors. Je mange. Je travaille.

Phân Biệt Ngoại Động Từ Và Nội Động Từ Trong Tiếng Pháp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *