5 Tháng Tám, 2020

Hỏi Và Nói Giờ Trong Tiếng Pháp Như Thế Nào

HƯỚNG DẪN CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ GIỜ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
2 Tháng Tám, 2020

Học 50 Động Từ Tiếng Pháp Thông Dụng Nhất

50 ĐỘNG TỪ CƠ BẢN TRONG TIẾNG PHÁP MÀ BẠN CẦN NÊN NHỚ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
29 Tháng Bảy, 2020

60 Từ Tiếng Việt Mượn Từ Tiếng Pháp

NHỮNG TỪ TIẾNG VIỆT MƯỢN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]

Bài Mới

5 Tháng Tám, 2020

Hỏi Và Nói Giờ Trong Tiếng Pháp Như Thế Nào

HƯỚNG DẪN CÁCH HỎI VÀ TRẢ LỜI VỀ GIỜ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
2 Tháng Tám, 2020

Học 50 Động Từ Tiếng Pháp Thông Dụng Nhất

50 ĐỘNG TỪ CƠ BẢN TRONG TIẾNG PHÁP MÀ BẠN CẦN NÊN NHỚ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
29 Tháng Bảy, 2020

60 Từ Tiếng Việt Mượn Từ Tiếng Pháp

NHỮNG TỪ TIẾNG VIỆT MƯỢN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]
26 Tháng Bảy, 2020

Top 5 Website Luyện Đọc Tiếng Pháp Hữu Ích Nhất

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE TỰ HỌC TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]
22 Tháng Bảy, 2020

Học Tiếng Pháp Về Các Công Việc Trong Nhà

TỔNG HỢP CÁC TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CÁC CÔNG VIỆC NHÀ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
16 Tháng Bảy, 2020

Cách Đọc 10 Từ Tiếng Pháp Khó Nhất

HƯỚNG DẪN ĐỌC 10 TỪ KHÓ PHÁT ÂM NHÂN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]