12 Tháng Bảy, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Động Từ Être Trong Tiếng Pháp

CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ ÊTRE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]
8 Tháng Bảy, 2020

2 Phương Pháp Luyện Đọc Tiếng Pháp Hiệu Quả Nhất

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN ĐỌC TIẾNG PHÁP HIỆU QUẢ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]
5 Tháng Bảy, 2020

Học Tiếng Pháp Với Pour và Par

CÁCH SỬ DỤNG POUR VÀ PAR TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]

Bài Mới

12 Tháng Bảy, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Động Từ Être Trong Tiếng Pháp

CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ ÊTRE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]
8 Tháng Bảy, 2020

2 Phương Pháp Luyện Đọc Tiếng Pháp Hiệu Quả Nhất

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN ĐỌC TIẾNG PHÁP HIỆU QUẢ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]
5 Tháng Bảy, 2020

Học Tiếng Pháp Với Pour và Par

CÁCH SỬ DỤNG POUR VÀ PAR TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
26 Tháng Sáu, 2020

10 Cặp Từ Tiếng Pháp Trái Nghĩa Thường Gặp

NHỮNG CẶP TỪ TRÁI NGHĨA THƯỜNG GẶP TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
22 Tháng Sáu, 2020

Những Từ Tiếng Pháp Không Theo Quy Tắc So Sánh Cao Nhất

NHỮNG TỪ KHÔNG THEO QUY TẮC Ở CẤP SO SÁNH VÀ CẤP SO SÁNH CAO NHẤT TRONG TIẾNG PHÁP (comparatifs et superlatifs irréguliers) Nếu bạn chưa […]
18 Tháng Sáu, 2020

Kênh YOUTUBE Giúp Bạn Học Tiếng Pháp Hiệu Quả Hơn

19 KÊNH YOUTUBE DÀNH CHO TỰ HỌC TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]