13 Tháng Bảy, 2019

Clip VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát

VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát - Seul (Garou) Người dạy: Cô Quỳnh (Đại học Hà Nội) và Hoàng Hà Jolly Joker (Đại học Hà Nội)