31 Tháng Mười Hai, 2020

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Mua Sắm

Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Mua Sắm Les achats – Mua Sắm Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
30 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Dùng Bán Trợ Động Từ Trong Tiếng Pháp

Bán Trợ Động Từ Thường Gặp Nhất Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
29 Tháng Mười Hai, 2020

15 Từ Dùng Để Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp

15 Cặp Tính Từ Trái Nghĩa Dùng Để Miêu Tả Người Trong Tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
28 Tháng Mười Hai, 2020

Sử Sụng Danh Từ Tiếng Pháp Như Thế Nào

Sự Biến Đổi Của Danh Từ Khi Chuyển Sang Số Nhiều Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]