3 Tháng Mười Một, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Môi Trường

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
31 Tháng Mười, 2019

Học Về Đại Từ Bổ Ngữ Của Tiếng Pháp

PRONOMS COMPLÉMENTS  – ĐẠI TỪ BỔ NGỮ TRONG TIẾNG PHÁP (Phần 1) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
28 Tháng Mười, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Chủ Đề Màu Sắc

TỪ VỰNG  TIẾNG PHÁP CHỈ MÀU SẮC Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
25 Tháng Mười, 2019

Học Từ Vựng Tiếng Pháp Về Gia Đình

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ GIA ĐÌNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]