26 Tháng Bảy, 2020

Top 5 Website Luyện Đọc Tiếng Pháp Hữu Ích Nhất

TỔNG HỢP CÁC WEBSITE TỰ HỌC TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học […]
22 Tháng Bảy, 2020

Học Tiếng Pháp Về Các Công Việc Trong Nhà

TỔNG HỢP CÁC TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP VỀ CÁC CÔNG VIỆC NHÀ Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
16 Tháng Bảy, 2020

Cách Đọc 10 Từ Tiếng Pháp Khó Nhất

HƯỚNG DẪN ĐỌC 10 TỪ KHÓ PHÁT ÂM NHÂN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
12 Tháng Bảy, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Động Từ Être Trong Tiếng Pháp

CÁCH DÙNG ĐỘNG TỪ ÊTRE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]