13 Tháng Mười Một, 2020

Tổng Hợp Sách Thi Chứng Chỉ Tiếng Pháp DELF

SÁCH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP DELF TỪ A1 ĐẾN B2 Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
12 Tháng Mười Một, 2020

Phân Biệt Visiter Và Rendre Visite à Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỮA ĐỘNG TỪ VISITER VÀ RENDRE VISITE À TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng […]
11 Tháng Mười Một, 2020

Động Từ Faire Trong Tiếng Pháp Được Dùng Như Thế Nào

MỘT VÀI CẤU TRÚC SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ FAIRE TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
10 Tháng Mười Một, 2020

Cách Viết Thư Động Lực Bằng Tiếng Pháp

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VIẾT CV, THƯ ĐỘNG LỰC XIN NHẬP HỌC, TÌM THỰC TẬP, CÔNG VIỆC, LUYỆN PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa […]