4 Tháng Một, 2020

Hướng Dẫn Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp

Viết Về Một Ngày Của Bạn Bằng Tiếng Pháp – Ma journée Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
1 Tháng Một, 2020

Hướng Dẫn Nói Về Đồ Dùng Trong Nhà Bằng Tiếng Pháp

ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ BẰNG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy […]
28 Tháng Mười Hai, 2019

Từ Vựng Tiếng Pháp Nói Về Đồ Dùng Cá Nhân

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP CHỈ VỀ QUẦN ÁO VÀ ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
24 Tháng Mười Hai, 2019

Học Về Các Loại Gia Vị Trong Tiếng Pháp

CÁC LOẠI GIA VỊ TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy học tiếng […]