10 Tháng Năm, 2020

Từ Vựng Tiếng Pháp về Chuyên Ngành Kinh Tế

Vocabulaire de l’économie  – Các Từ Vựng Tiếng Pháp Trong Ngành Kinh Tế   Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
4 Tháng Năm, 2020

Cách Dùng Đại Từ Bổ Ngữ Trong Tiếng Pháp

Cách sử dụng đại từ bổ ngữ trong tiếng Pháp Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
29 Tháng Tư, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Giới Từ À En Au Trong Tiếng Pháp

CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ “ À , EN , AU, AUX” TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
23 Tháng Tư, 2020

Cách Dùng Câu Nghi Vấn Trong Tiếng Pháp

CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín […]