22 Tháng Mười, 2020

Học Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Pháp

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
21 Tháng Mười, 2020

Các Từ Nối Thường Dùng Trong Tiếng Pháp

CÁC TỪ NỐI THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy tiếng […]
20 Tháng Mười, 2020

Từ Nối Mang Nghĩa Đối Lập Sử Dụng Trong Tiếng Pháp

CÁC TỪ NỐI MANG NGHĨA ĐỐI LẬP TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
19 Tháng Mười, 2020

13 Lời Tỏ Tình Hay Dùng Trong Tiếng Pháp

NHỮNG LỜI TỎ TÌNH HAY BẰNG TIẾNG PHÁP DÙNG ĐỂ THẢ THÍNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]