8 Tháng Mười Hai, 2020

Bí Quyết Học Từ Vựng Tiếng Pháp Hiệu Quả

TIPS CẢI THIỆN KHẢ NĂNG  HỌC TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP HIỆU QUẢ TRONG MỘT THÁNG Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
7 Tháng Mười Hai, 2020

Cách Dùng Tính Từ Bất Định Trong Tiếng Pháp

L’ADJECTIF INDÉFINI – TÍNH TỪ BẤT ĐỊNH TRONG TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
4 Tháng Mười Hai, 2020

Bí Quyết Học Tiếng Pháp Bằng Cách Đọc Sách

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG PHÁP BẰNG CÁCH ĐỌC SÁCH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường dạy […]
3 Tháng Mười Hai, 2020

5 Bước Làm Hồ Sơ Du Học Pháp Năm 2021

QUY TRÌNH DỰ TUYỂN HỒ SƠ DU HỌC PHÁP 2021 Hướng dẫn các bước dự tuyển hồ sơ du học Pháp 2021 1. THỜI HẠN HỒ […]