18 Tháng Sáu, 2020

Kênh YOUTUBE Giúp Bạn Học Tiếng Pháp Hiệu Quả Hơn

19 KÊNH YOUTUBE DÀNH CHO TỰ HỌC TIẾNG PHÁP Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France trường […]
14 Tháng Sáu, 2020

Những Văn Hóa Lạ Lạ Lẫm Ở Pháp

10 Điều Lạ Lẫm Ở Pháp VĂN HÓA PHÁP, CÓ THỂ LÀM BẠN NGẠC NHIÊN Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
9 Tháng Sáu, 2020

Từ Vựng Tiếng Pháp Về Các Dụng Cụ Nhà Bếp

Ustensiles de cuisine (Dụng cụ nhà bếp trong Tiếng Pháp) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
3 Tháng Sáu, 2020

Cách Dùng Đại Từ Chỉ Định Trong Tiếng Pháp

Les pronoms démonstratifs ( Đại từ chỉ định trong Tiếng Pháp ) Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]